Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018 Pět novoměstských kostelů

Český král a římský císař Karel IV. Prahu koncipoval jako své sídelní místo a hlavní město Svaté říše římské. Poloha významných staveb je určena nebeskou symbolikou a křesťanskou mystikou.

Pět novoměstských kostelů založených Karlem IV. tvoří pravidelný kříž. Severojižní rameno kříže vede od kostela svaté Kateřiny Alexandrijské k chrámu Zvěstování Panny Marie Na Slupi. Západovýchodní rameno prochází mezi kostelem Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého a Emauzským klášterem na Slovanech. Ramena kříže se protínají v kostele svatého Apolináře.

Kříž staveb ve středověku znamenal zvláštní požehnání městu. Svislé břevno prodlouženo k jihu má svou patku na Vyšehradě u chrámu postaveného v ose kostela sv. Petra a Pavla. Kříž je tak orientován ke královskému sídlu na Vyšehradě.

Zvláštní a netradiční architektura osmibokých věží ukazuje na jejich zásadní význam v tomto pozoruhodném díle křesťanské mystiky. Právě přesné rozmístění věží, resp. jejich hrotů s věžními kříži do postavení velkého kříže, mohlo by mít onen zásadní význam.